www.dby
www.dby,app > www.dby >

【洞庭初下叶】 - 吴江诗词网

发布时间:2019-08-25   浏览次数:

  【下】〔古文〕丅《廣韻》胡雅切《集韻》《韻會》《正韻》亥雅切,遐上聲。鄙人之下,對上之稱。《易·乾·文言》本乎地者親下。又《說文》底也。《玉篇》後也。又賤也。又《儀禮·士相見禮》始見于君,執摯至下。《鄭註》下謂君所。《賈疏》不言所而言下者。凡臣視袷已下,故言下也。又《集韻》《韻會》亥駕切,遐去聲。《正韻》降也,自上而下也。《易·屯卦》以貴下賤。《詩序》君能下下。又《爾雅·釋詁》下,落也。《郉疏》下者,自上而落也。草曰零,木曰落。又去也。《周禮·夏官·司士》歲登,下其損益之數。又《韻補》叶後五切,音戶。《詩·召南

  【松江独宿】卿 洞庭初下叶,孤客不堪愁。 明月海角夜,青山江上秋。 一官成白首,万里寄沧洲。 久被坏话系,能无愧海鸥。 【登松江驿楼北望故园...

  洞庭初下叶,孤客不堪愁。明月海角夜,青山江上秋。一官成白首,万里寄沧洲。久被坏话系,能无愧海鸥。次要表达了做者怀才不遇之悲取报国无门的难过深哀,四十...

  上官婉儿的【彩书怨】上官昭容 叶下洞庭初,思君万里馀。露浓喷鼻被冷,月落锦屏虚。 欲奏江南曲,贪封蓟北书。书中无别意,惟怅久离居。

  【洞庭】的天井。《庄子·天运》:“帝张《咸池》之乐於洞庭之野。”成玄英疏:“洞庭之野,天池之间,非太湖之洞庭也。”三国魏曹植《七启》:“尔乃御文轩,临洞庭。”宋苏轼《坤成节集英殿教坊词·教坊致语》:“洞庭九奏,始识《咸池》之音;灵岳三呼,共献后天之祝。”2.湖名。即洞庭湖。《韩非子·初见秦》:“秦取荆人和,大破荆,袭郢,取洞庭、五渚、江南。”唐韩愈《岳阳楼别窦司曲》诗:“洞庭九州间,厥大谁取让?”清叶廷琯《鸥陂渔话·莪州公诗》:“洞庭春水添新涨,都雅双飞返故林。”拜见“洞庭湖”。3.湖名。太湖的别号。《文选·左思

  【叶】《玉篇》古文協字。《後漢·律曆志》叶時月正日。餘詳十部六畫。又《集韻》同旪。《前漢·志》次四曰旪用五紀。《註》師古曰,旪讀曰叶。又《正韻》同汁。《張衡·西京賦》五位相汁,以旅于東井。《註》汁、叶同。(葉)《唐韻》與涉切《集韻》《正韻》弋涉切,音枼。《說文》草木之葉。《陸逛詩註》吳人曲謂桑曰葉。又世也。《詩·商頌》昔正在中葉,有震且業。又《博雅》聚也。又書冊。《歐陽修曰》唐人藏書皆做卷軸,後有葉子,似今策子。又姓。《通志·氏族略》葉氏,舊音攝,後世與木葉同音。又與通。《儀禮·士冠禮》贊者洗於房中,側酌醴,

  【初】〔古文〕《唐韻》《集韻》楚居切《正韻》楚徂切,楚平聲。《說文》始也。从刀衣,裁衣之始也。《徐曰》禮之初,施衣以蔽形。《書·禹謨》率百官若帝之初。《蔡仲》愼厥初。又《禮·檀弓》夫魯有初。《註》初謂故事。又《列子·天瑞篇》太初者,氣之始也。《韓愈詩》賢笨统一初。《韻會》又姓。


友情链接